Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (2023)

Last ned artikkelen

Oversett skilt, kart, bilder og mer ved å bruke Android- eller iPhone-kameraet

Skrevet avDarlene Antonelli, MA

Sist oppdatert: 6. februar 2023

Last ned artikkelen

 • Bruker Android
 • |
 • Bruker iPhone eller iPad

Er du i et fremmed land og kan språket dårlig? Heldigvis kan du bruke Google Translate-appen på telefonen til å skanne skiltet og oversette det til ditt morsmål. Denne wikiHow vil lære deg hvordan du bruker kameraet til å skanne med Google Translate på Android, iPhone eller iPad.

Ting du bør vite

 • Google Translate-mobilen kan skanne trykte ord og oversette dem til andre språk.
 • Når du har lastet ned Oversett fra App Store eller Play Store, velg språkpreferansene dine og trykk deretter på Kamera-ikonet.
 • Bare juster ordene i kamerasøkeren og uthev teksten du vil oversette.

Metode1

Metode 1 av 2:

Bruker Android

 1. 1

  Åpne Google Translate

  .Det er et blått og hvitt ikon som du kan finne på en av startskjermene dine, i appskuffen eller ved å søke.

  • Hvis du ikke har Google Translate, kan du laste den ned gratis fra Google Play Store.
 2. 2

  Trykk på språket øverst til venstre på skjermen.En liste over språk vises i en rullegardinmeny.

  Annonse

 3. 3

  Velg språket du vil oversette.Dette indikerer hva originalspråket er.

  • Hvis du vil at appen automatisk skal oppdage originalspråket, trykker du påOppdage språk, noe som er nyttig når du ikke kan opprinnelsesspråket.
 4. 4

  Trykk på språket øverst til høyre på skjermen.En liste over språk vises i en rullegardinmeny.

 5. 5

  Velg språket du vil oversette til.Hvis språket ikke er på telefonen eller nettbrettet ditt ennå, må du laste det ned.

 6. 6

  Trykk på kameraikonet

  .Det er nederst til venstre i skriveområdet ("Trykk for å skrive inn tekst").

 7. 7

  Trykk på skanneikonet.Dette ikonet ser ut som to rektangulære parenteser med en linje i midten[|]som du vil se sentrert nederst på skjermen.

 8. 8

  Juster teksten i søkeren.Den vil plukke ut de enkelte ordene når du tar et bilde.[1]

 9. 9

  Trykk på den runde knappen.Kameraet vil skanne alt på skjermen og skissere hvert ord.

 10. 10

  Bruk fingeren til å markere tekst for å oversette.Du kan også trykke på "Velg alle" eller "Slett" nederst på skjermen for å endre ordvalg.

  • Når du har valgt tekst som skal oversettes, vil du se hvite og blå tekstlinjer øverst på skjermen som du kan trykke på for å se mer av originalteksten og oversettelsen.
 11. Annonse

Metode2

Metode 2 av 2:

Bruker iPhone eller iPad

 1. 1

  Åpne Google Translate

  .Det er et blått og hvitt ikon som du kan finne på en av startskjermene dine.

  • Hvis du ikke har Google Translate, kan du laste det ned gratis fra App Store.
 2. 2

  Trykk på språket øverst til venstre på skjermen.En liste over språk vises i en rullegardinmeny.

 3. 3

  Velg språket du vil oversette.Dette indikerer hva originalspråket er.

  • Hvis du vil at appen automatisk skal oppdage originalspråket, trykker du påOppdage språk.
 4. 4

  Trykk på språket øverst til høyre på skjermen.En liste over språk vises i en rullegardinmeny.

 5. 5

  Velg språket du vil oversette til.Hvis språket ikke er på iPhone eller iPad ennå, må du laste det ned.

 6. 6

  Trykk på kameraikonet

  .Det er nederst til venstre i skriveområdet ("Trykk for å skrive inn tekst").

 7. 7

  Trykk på skanneikonet.Dette ikonet ser ut som to rektangulære parenteser med en linje i midten[|]som du vil se sentrert nederst på skjermen.

 8. 8

  Juster teksten i søkeren.Den vil plukke ut de enkelte ordene når du tar et bilde.[2]

 9. 9

  Trykk på den runde knappen.Kameraet vil skanne alt på skjermen og skissere hvert ord.

 10. 10

  Bruk fingeren til å markere tekst for å oversette.Du kan også trykke på "Velg alle" eller "Slett" nederst på skjermen for å endre ordvalg.

  • Når du har valgt tekst som skal oversettes, vil du se hvite og blå tekstlinjer øverst på skjermen som du kan trykke på for å se mer av originalteksten og oversettelsen.
 11. Annonse

Ekspert spørsmål og svar

Spør et spørsmål

200 tegn igjen

Inkluder e-postadressen din for å få en melding når dette spørsmålet er besvart.

Sende inn

   Annonse

   Tips

   Send inn et tips

   Alle tipsinnsendinger blir nøye gjennomgått før de publiseres

   Sende inn

   Takk for at du sendte inn et tips for vurdering!

   Du kommer kanskje også til å like

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (27)

   hvordan

   Logg av Google-kontoen din på alle enheter samtidig

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (28)

   hvordan

   Slå av Google Safesearch

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (29)

   hvordan

   Rett opp feilen "Google Play Butikk har stoppet".

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (30)Slik registrerer du deg for et nytt Google Voice-telefonnummer

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (31)Slik gjenoppretter du Google Authenticator hvis du mister eller tilbakestiller telefonen

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (32)2 måter å skrive en anmeldelse på Google

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (33)

   hvordan

   Slå av Google Ads

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (34)Slik gjør du Google Gravity Triks i nettleseren din

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (35)5 enkle trinn for å spille Zerg Rush-spillet på Google

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (36)Omvendt bildesøk i Google Lens: Android, iPhone og skrivebord

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (37)5 enkle trinn for å opprette en Google-konto på en hvilken som helst enhet

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (38)Enkle måter å bruke Google Translate på på datamaskin og mobil

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (39)

   hvordan

   Finn sikkerhetskopierte bilder på Google

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (40)Hvordan lage et gratis nettsted med Google Sites: trinn-for-trinn-veiledning

   Annonse

   Om denne artikkelen

   Slik skanner du med Google Translate (med bilder) - wikiHow (41)

   Skrevet av:

   wikiHow Technology Writer

   Denne artikkelen ble medforfatter av wikiHow-medarbeiderskribent,Darlene Antonelli, MA. Darlene Antonelli er teknologiskribent og redaktør for wikiHow. Darlene har erfaring med å undervise i høyskolekurs, skrive teknologirelaterte artikler og jobbe praktisk i teknologifeltet. Hun tok en MA i skriving fra Rowan University i 2012 og skrev oppgaven sin om nettsamfunn og personlighetene kuratert i slike samfunn. Denne artikkelen har blitt sett 47 704 ganger.

   Hvor nyttig er dette?

   Medforfattere:5

   Oppdatert:6. februar 2023

   Visninger:47.704

   ArtikkelsammendragX

   1. Åpne Google Translate.
   2. Trykk på språket øverst til venstre på skjermen.
   3. Velg språket du vil oversette.
   4. Trykk på språket øverst til høyre på skjermen.
   5. Velg språket du vil oversette til.
   6. Trykk på kameraikonet.
   7. Trykk på skanneikonet.
   8. Juster teksten i søkeren.
   9. Trykk på den runde knappen.
   10. Bruk fingeren til å markere tekst som skal oversettes.

   Hjelpet dette sammendraget deg?

   • Skrive ut
   • Send fanmail til forfattere

   Takk til alle forfattere for å lage en side som er lest 47 704 ganger.

   Er denne artikkelen oppdatert?

   Annonse

   FAQs

   Is it cheating to use Google Translate for Homework? ›

   If the material is being translated solely for research reasons, using Google Translate to complete assignments isn't considered cheating. It is considered plagiarism if you pass the translated work off as your own.

   What is the hardest language for Google to translate? ›

   Italian and German are the hardest languages for Google to translate.

   What is the dog trick in Google Translate? ›

   If you head to Google Translate, change the language to Māori, and type “dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog” (yes it has to be that exact number of times), translate this to English, and Google will give you this strange message: “Doomsday Clock is three minutes at twelve We are ...

   What are some Google Translate glitches? ›

   For instance, entering a varying number of the word 'ag' in Somali makes Google Translate turn it to texts about the "sons of Gershon," the "name of the LORD," and references to biblical terminology like "cubits" and Deuteronomy.

   Is cheating on homework illegal? ›

   Yes, the school may pursue criminal charges based on the accusation of academic dishonesty. When bribery or fraud is in play, criminal prosecution is possible.

   Can Google Quiz detect cheating? ›

   So, in a nutshell, teachers won't be notified regarding cheating on Google Classroom. But let's not forget that students cheat in quizzes and on their assignments, and Google Classroom can track that.

   Can teachers tell if you use a translator? ›

   The only problem is that most teachers can tell when a student has used an online translator like Google Translate since more often than not, the translation is inaccurate and ungrammatical.

   What is the #1 hardest language? ›

   One reason Mandarin is seen as the most challenging language to learn is because its writing system uses characters that might be difficult to grasp for those accustomed to writing with the Latin alphabet, Babbel says.

   What is the 1 hardest language to learn? ›

   1. Mandarin Chinese. Interestingly, the hardest language to learn is also the most widely spoken native language in the world.

   What is the hardest fake language? ›

   Ithkuil is an experimental constructed language created by John Quijada. It is designed to express more profound levels of human cognition briefly yet overtly and clearly, particularly about human categorization. It is a cross between an a priori philosophical and a logical language.

   How do you moan in text form? ›

   To express a moan in text, you could use words like “mmm,” “ahh,” or “ohh.”

   How to say stinky in spanish Google Translate? ›

   "stinky" in Spanish
   1. apestoso.
   2. apestosa.
   3. oloroso.

   What is the sound of moan? ›

   a prolonged, low, inarticulate sound uttered from or as if from physical or mental suffering. any similar sound: the moan of the wind.

   How do I make Google Translate float? ›

   Turn Tap to Translate on or off
   1. On your Android phone or tablet, open the Translate app .
   2. At the top right, tap Menu Settings .
   3. Tap Tap to Translate. Enable. For Android 10 and up: Tap Paste . For Pixel 6 and up: To get quick translations, you can turn on Show floating icon.

   What are the hot keys for Google Translate? ›

   Provides keyboard shortcuts in the Google Translate™ page. alt (+ shift) + [key]s are binded each indexed buttons. shift + enter is binded translate button.

   References

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Roderick King

   Last Updated: 13/09/2023

   Views: 5247

   Rating: 4 / 5 (51 voted)

   Reviews: 90% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Roderick King

   Birthday: 1997-10-09

   Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

   Phone: +2521695290067

   Job: Customer Sales Coordinator

   Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

   Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.