Logg inn eller registrer deg for å se (2023)

Forespørselen din kunne ikke behandles
Det oppsto et problem med denne forespørselen. Vi prøver å fikse det så fort som mulig.

Bli med på Facebook eller logg på for å fortsette.

FAQs

Hvordan se hvem som er pålogget på Facebook? ›

Gå til Kontakter på høyre side på Facebook-kontoen din. Finn personer med en eller en nylig tid ved siden av navnene sine i listen over navn. Dette betyr at de er aktive eller nylig har vært aktive på Facebook eller Messenger.

Hvordan komme inn på Facebook igjen? ›

Du kan komme inn på Facebook-kontoen din igjen ved å bruke en alternativ e-postadresse eller et alternativt mobilnummer som er oppført på kontoen din. Bruk en datamaskin eller mobiltelefon du tidligere har brukt til å logge inn på Facebook-kontoen din, og gå til facebook.com/login/identify og følg instruksjonene.

Kan man ha 2 profiler på Facebook? ›

Det er i strid med Facebooks standarder å ha mer enn én personlig konto.

Hvilket år kom Facebook? ›

I 2003 utviklet Zuckerberg forløperen til Facebook, som en tjeneste beregnet for studenter ved Harvard University der han studerte. Selskapet Facebook ble grunnlagt i 2004.

Kan folk se at jeg har vært inne på deres Facebook? ›

Facebook gir ingen anledning til å spore hvem som har sett på profilen deres. Tredjepartsapper gir heller ikke denne muligheten. Hvis du kommer over en app som hevder å kunne tilby dette, ber vi deg rapportere appen.

Kan man gjøre seg usynlig på Facebook? ›

Trykk på øverst til høyre på Facebook. Trykk på Innstillinger. Trykk på Aktiv-status. Trykk på Slå på Aktiv-status eller Slå av Aktiv-status for å slå Aktiv-status på eller av.

Hvorfor er min Facebook deaktivert? ›

Vi deaktiverer Facebook-kontoer som kanskje ikke overholder Facebooks betingelser. Hvis Facebook-kontoen din er blitt deaktivert, vises en melding som sier at kontoen din er deaktivert når du prøver å logge deg inn.

Hvordan nullstille Facebook? ›

Slik går du frem:
  1. Logg inn på Facebook.no eller gå inn på Facebook på mobilen din.
  2. Øverst i høyre hjørne vil du se en pil som peker nedover, trykk på denne.
  3. Velg Innstillinger og personvern, så Innstillinger.
  4. På venstre side, velg Facebook-informasjon.
  5. Velg Deaktivering og sletting.
  6. Velg Slett konto.

Hva er brukernavnet mitt på Facebook? ›

Finne brukernavnet til profilen din
  1. Klikk på profilbildet ditt øverst til høyre i profilen din på Facebook.
  2. Klikk på Innstillinger og personvern.
  3. Klikk på Innstillinger.
  4. Gå til Brukernavn under Generelle profilinnstillinger.

Hva skjer når man begrenser noen på Facebook? ›

Når du legger til noenBegrenset-listen din, er dere fremdeles venner på Facebook, men de vil bare kunne se den offentlige informasjonen din (for eksempel innleggene dine og profilinformasjon du velger å gjøre offentlig), og innlegg du tagger dem i.

Hvordan ser Facebook siden min ut for andre? ›

Trykk på Bytt profil øverst til høyre på profilen din, og velg deretter siden din. Trykk på øverst til høyre, og trykk deretter på profilbildet til siden din for å gå til den. Trykk på under forsidebildet, og trykk deretter på Vis som.

Hvem styrer Facebook? ›

Selskapet Facebook, Inc. ledes av Zuckerberg selv, Chris Cox (visepresident), Sheryl Sandberg og Donald E.

Hva er det nye navnet til Facebook? ›

Vi i Dagsavisen ønsker å bli enda bedre!

Facebook bytter navn på selskapet til Meta. Det sosiale nettverket skal imidlertid fortsatt hete Facebook. Dermed er det ikke så mye den jevne bruker vil merke til navneendringen.

Hvor mye tjener Facebook? ›

Så mye drar Facebook inn årlig

Totalt endte inntektene på rundt 12,5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 85 milliarder norske kroner. Dette er fortsatt bare småpenger dersom man sammenligner med Google, som tjente hele 500 milliarder kroner det samme året, også dette på annonsering.

Hvis man er på Facebook er man så aktiv på Messenger? ›

Personer som dukker opp i fanen Personer, øverst i chatlisten eller som har en ved navnet eller bildet sitt, er aktive eller har nylig vært aktive på Messenger eller Facebook.

Hvordan ikke vise at man er pålogget Messenger? ›

Åpne Messenger. Klikk på profilbildet øverst i venstre hjørne, og klikk på "Preferanser" i menyen som vises. Klikk på menypunktet Aktiv-status i vinduet som vises, og sett skyveknappen på høyre side slik at det står "Aktiv-status: Av"

Er Venneforslag på Facebook tilfeldig? ›

- De fleste venneforslag er basert på felles venner. Noen brukere har imidlertid privat venneliste, og vil derfor dukke opp uten informasjon om felles venner, skriver talspersonen til Nettavisen.

Hvordan ser det ut når noen blokker deg på Facebook? ›

Det første og mest åpenbare trikset er å søke etter personen i søkefeltet på Facebook. Hvis du ikke finner personen, har personen enten blokkert deg eller slettet kontoen sin. Når noen blokkerer deg, kan du ikke se profilen deres, sende meldinger eller venneforespørsel til dem.

References

Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 02/12/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.